Test z informatyki od Kisiela

Ogólny
20
1. Najmniejszą jednostką informacji jest :
Wybierz jedną odpowiedź
megabajt
znak
bajt
bit
nie wiem

2. Liczba 2101 oznacza :
Wybierz jedną odpowiedź
1 GB
13 zapisane w systemie binarnym
64 zapisane w systemie trójkowym
1099 zapisane w systemie ósemkowym
nie wiem

3. System operacyjny to :
Wybierz jedną odpowiedź
program do obróbki tekstu
program umożliwiający szybką realizację operacji matematycznych
zbiór programów zarządzających pracą komputera
program służący wyłącznie do formatowania dysków i kopiowania plików
nie wiem

4. Portal internetowy to :
Wybierz jedną odpowiedź
wielotematyczny serwis internetowy
program o funkcjach podobnych do programów Internet Explorer, Mozilla, Opera
Inna nazwa otoczenia sieciowego
forum dyskusyjne
nie wiem

5. 1KB to:
Wybierz jedną odpowiedź
1024 bity
1024 bajty
1000 bajtów
8 bitów
nie wiem

6. RAM jest to:
Wybierz jedną odpowiedź
Pamięć stała
Pamięć operacyjna
Zegar systemowy
Karta graficzna
nie wiem

7. Jaki program jest używany do edycji rejestru:
Wybierz jedną odpowiedź
Rejestr
Edit
REGEDIT
SYSEDIT
nie wiem

8. Podstawowa jednostka informacji to:
Wybierz jedną odpowiedź
Bit
.EXE
Kg
.BAT
nie wiem

9. Pojemność najpopularniejszej płyty CD wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
700 KB
700 MB
4.7 GB
1.4 GB
nie wiem

10. Który z poniższych adresów jest adresem IP z klasy B? :
Wybierz jedną odpowiedź
22.2254.46
01.93.93.93
41.125.294.111
131.125.94.11
nie wiem

11. Która z podanych dystrybucji nie jest dystrybucją linuxa :
Wybierz jedną odpowiedź
Ubuntu
Seven
Debian
Fedora
nie wiem

12. Do metod ochrony poufności danych należy :
Wybierz jedną odpowiedź
stosowanie programów archiwizujących
systematyczne gromadzenie danych na dysku
zabezpieczenie dostępu do danych przez hasło
stosowanie programów firewall
nie wiem

13. Który z poniższych programów nie służy do tworzenia maszyny wirtualnej:
Wybierz jedną odpowiedź
Virtual BOX
Virtual Clone
Virtual PC
nie wiem

14. Do której generacji zalicza się powszechnie używane dziś komputery? :
Wybierz jedną odpowiedź
Do drugiej
Do czwartej
Do pierwszej
Do piątej
nie wiem

15. Z ilu bitów składa się bajt? :
Wybierz jedną odpowiedź
Z 2
Z 8
Z 10
Ze 100
nie wiem

16. Jak nazywa się urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej? :
Wybierz jedną odpowiedź
Router
Karta sieciowa
Switch
Hub
nie wiem

17. ak nazywa się podstawowy, pełniący funkcję stelażu element znajdujący się w jednostce centralnej? :
Wybierz jedną odpowiedź
Karta SDI
Procesor
Płyta główna
Szyna główna
nie wiem

18. HDD to:
Wybierz jedną odpowiedź
Dyskietka
Zewnętrzna pamięć typu FLASH
Dysk twardy
Zewnętrzna obudowa komputera
nie wiem

19. Ile wynosi długość słowa w komputerach dostępnych na początku XXI w.? :
Wybierz jedną odpowiedź
32 lub 64 bajty
16 lub 32 bity
32 lub 64 bity
od 8 do 128 bitów
nie wiem

20. Kombinacja klawiszy CTRL + C lub CRTL + BREAK służy do:
Wybierz jedną odpowiedź
Uaktywniania bloku klawiszy numerycznych
Przełączania trybu pisania z małych liter na duże
Przerywanie wykonywanego programu i przejście do systemu operacyjnego
Zamknięcie obecnie używanego okna
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test z informatyki od Kisiela i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza