Test z informatyki od Kisiela

Ogólny
20
1. Najmniejszą jednostką informacji jest :
Wybierz jedną odpowiedź
bit
bajt
znak
megabajt
nie wiem

2. Liczba 2101 oznacza :
Wybierz jedną odpowiedź
1 GB
1099 zapisane w systemie ósemkowym
64 zapisane w systemie trójkowym
13 zapisane w systemie binarnym
nie wiem

3. System operacyjny to :
Wybierz jedną odpowiedź
program do obróbki tekstu
program służący wyłącznie do formatowania dysków i kopiowania plików
program umożliwiający szybką realizację operacji matematycznych
zbiór programów zarządzających pracą komputera
nie wiem

4. Portal internetowy to :
Wybierz jedną odpowiedź
program o funkcjach podobnych do programów Internet Explorer, Mozilla, Opera
wielotematyczny serwis internetowy
Inna nazwa otoczenia sieciowego
forum dyskusyjne
nie wiem

5. 1KB to:
Wybierz jedną odpowiedź
1024 bajty
1000 bajtów
8 bitów
1024 bity
nie wiem

6. RAM jest to:
Wybierz jedną odpowiedź
Karta graficzna
Zegar systemowy
Pamięć stała
Pamięć operacyjna
nie wiem

7. Jaki program jest używany do edycji rejestru:
Wybierz jedną odpowiedź
SYSEDIT
Edit
REGEDIT
Rejestr
nie wiem

8. Podstawowa jednostka informacji to:
Wybierz jedną odpowiedź
.BAT
.EXE
Bit
Kg
nie wiem

9. Pojemność najpopularniejszej płyty CD wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
1.4 GB
4.7 GB
700 KB
700 MB
nie wiem

10. Który z poniższych adresów jest adresem IP z klasy B? :
Wybierz jedną odpowiedź
131.125.94.11
41.125.294.111
01.93.93.93
22.2254.46
nie wiem

11. Która z podanych dystrybucji nie jest dystrybucją linuxa :
Wybierz jedną odpowiedź
Debian
Seven
Ubuntu
Fedora
nie wiem

12. Do metod ochrony poufności danych należy :
Wybierz jedną odpowiedź
stosowanie programów firewall
zabezpieczenie dostępu do danych przez hasło
systematyczne gromadzenie danych na dysku
stosowanie programów archiwizujących
nie wiem

13. Który z poniższych programów nie służy do tworzenia maszyny wirtualnej:
Wybierz jedną odpowiedź
Virtual Clone
Virtual PC
Virtual BOX
nie wiem

14. Do której generacji zalicza się powszechnie używane dziś komputery? :
Wybierz jedną odpowiedź
Do piątej
Do pierwszej
Do czwartej
Do drugiej
nie wiem

15. Z ilu bitów składa się bajt? :
Wybierz jedną odpowiedź
Z 2
Z 10
Z 8
Ze 100
nie wiem

16. Jak nazywa się urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej? :
Wybierz jedną odpowiedź
Switch
Karta sieciowa
Hub
Router
nie wiem

17. ak nazywa się podstawowy, pełniący funkcję stelażu element znajdujący się w jednostce centralnej? :
Wybierz jedną odpowiedź
Procesor
Szyna główna
Płyta główna
Karta SDI
nie wiem

18. HDD to:
Wybierz jedną odpowiedź
Dyskietka
Zewnętrzna obudowa komputera
Dysk twardy
Zewnętrzna pamięć typu FLASH
nie wiem

19. Ile wynosi długość słowa w komputerach dostępnych na początku XXI w.? :
Wybierz jedną odpowiedź
32 lub 64 bajty
32 lub 64 bity
od 8 do 128 bitów
16 lub 32 bity
nie wiem

20. Kombinacja klawiszy CTRL + C lub CRTL + BREAK służy do:
Wybierz jedną odpowiedź
Zamknięcie obecnie używanego okna
Uaktywniania bloku klawiszy numerycznych
Przerywanie wykonywanego programu i przejście do systemu operacyjnego
Przełączania trybu pisania z małych liter na duże
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test z informatyki od Kisiela i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza